جهت پرداخت اينترنتي شهریه 15 درصد حق ستاد دانشگاه جامع علمي کاربردي به آدرس www.edu.uast.ac.ir

مراجعه نمایید


سامانه ارسال پیام کوتاه مرکزعلمی کاربردی واحد 24 تهران (جهت مشاهده اطلاعات بیشتر لطفا کلیک فرمایید)


دانشجويان گرامي در خصوص مطالعه آرشيو اخبار اقدام و از تشکيل يا عدم تشکيل کلاسها و  اخبار دانشگاه  مطلع شويد


      مشاهده تقویم آموزشی و زمان انتخاب واحد به تفکیک ورودی

دروس تعيين شده رشته ها به تفكيك ورودی


قابل توجه دانشجویان گرامی شروع کلاسها و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکزاز تاریخ  6/21 لغایت 6/28 می باشد

تمدید زمان انتخاب واحد برای کلیه ورودی ها ،جهت انجام انتخاب واحد به اکانت کاربری سامانه سجاد مراجعه نمایید


دانشجویان و فارغ التحصیلان گرامی ضمن بررسی  قسمت شهریه اکانت سامانه سجاد چنانچه مبلغی از دانشگاه بستانکار می باشد حتما به امورمالی اطلاع دهید.

در ضمن دانشجویان فارغ التحصیل در صورت بستانكاري از مركز نسبت به ارسال اطلاعات کارت بانکی و کد ملی و مشخصات و رشته تحصیلی در این مرکز ، به سامانه پیام کوتاه به شماره  100010001003 اقدام نمایید تا مبلغ بستانکاری به حساب واریز گردد


دانشجویان گرامی با توجه به دسترسی ثبت فیش های پرداختی توسط دانشجویان ،بعد از واریز در امور مالی مرکز حتما فیش ها را نزد خود نگهداری نموده و بعد از انتخاب واحد نسبت به ثبت آن اقدام نمایید و چنانچه از بانک رفاه و دستگاه های عابر بانک پرداخت نمودید نسخه اصلی را قبل از اتمام زمان پرداخت شهریه جهت ثبت در سوابق مالی دانشجو به امور مالی مرکز تحویل و کپی ممهور به مهر مالی را نزد خود نگهداری نمایید

آموزش تصویری ثبت فیش


 دانشجویان گرامی در خصوص تسویه حساب مالی در طول تحصیل اقدام تا در زمان فارغ التحصیلی دچار مشکل و تاخیر در اخذ مدارک نگردید

 


Designed By ChallenGeSec